SQ Kare

Boyutlar: 
EN 10059: 2003

Tolerans Değerleri: 
EN 10059: 2003

Yüzey Durumu: 
EN 10163-3: 2004 standartına göre sınıfı C, alt sınıfı 1