R Yuvarlak

Boyutlar: 
EN 10060: 2003

Tolerans Değerleri: 
EN 10060: 2003

Yüzey Durumu: 
EN 10221: 1995 standartına göre A sınıfı