T Kiriş

Boyutlar: 
EN 10055: 1995

Tolerans Değerleri: 
EN 10055: 1995

Yüzey Durumu: 
EN 10163-3: 2004 standartına göre sınıfı C, alt sınıfı 1.