HD

Boyutlar: 
HD 360 / 400: ASTM A 6/A 6M - 07 ile uyumlu.
HD 260, HD 320: AM standartlarına uyumlu.

Tolerans Değerleri: 
EN 10034: 1993 HD 260/320, ASTM A 6/A 6M - 07 HD 360/400

Yüzey Durumu: 
EN 10163-3: 2004 standartına göre sınıfı C, alt sınıfı 1